Ålberga gård består i huvudsak av skog. Mestadels tallskog men även gran och blandskog.

I generationer har en kvalitativ skogsskötsel gått före det kortsiktigt ekonomiska. Skogen är certifierad enligt PEFC vilket kortfattat innebär att vi visar miljöhänsyn enligt vissa kriterier.

Skogen betyder mycket för oss. Den har givetvis ett ekonomiskt värde men även ett mycket stort rekreationsvärde

Mer info kommer