Vi har ett flertal hagar för sommar och vinter, såväl stora naturhagar till grusade rasthagar. De flesta av hagarna har vattenkopp. På sommaren har vi möjlighet att ta emot hästar på bete. Vi är anslutna till kolla masken och är noga med arbetet mot parasiterna. Vi strävar också efter att ha grupper som fungerar bra ihop.