Regler 

För närvarande gäller följande;

För ridning i Ålbergas  ridhus krävs giltigt ridhuskort för ryttare och häst. Hel- och halvårskort finns. För enstaka träningar för tränare erläggs en anläggningsvgift om ridhuskort saknas. Ekipage från Ålberga Stall har fritt tillträde.

Ridningsregler:

  • Var artig och trevlig mot dina ryttarkamrater. Använd god kommunikation för att undvika missförstånd.
  • Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset och meddela dig då du går ut.
  • Vid ridning i båda varv hålls vid möte till höger. Vid fler än fyra ryttare i ridhuset bör ryttarna rida i samma varv. Den äldste ryttaren bestämmer riktning av varvet ; )
  • Skritt och halt görs innanför fyrkantsspåret
  • Ryttare på volten, diagonalen lämnar företräde för dem på fyrkantsspåret.
  • Lösrastning och privat löshoppning i ridhuset är absolut förbjudet utan tillstånd.
  • Longering och tömkörning görs i samråd med övriga i ridhuset.
  • Lösa främmande hundar får inte vara inne på ridbanan.

Om hästen kluttar; be eventuell medhjälpare till fots att ta upp bollarna. Undvik alltid att rida i bollhögar. Efter avslutad ridning ta genast och noggrant bort gjorda högar och lämna på anvisad plats. Om detta ej sköts kan indragning av ridhuskort/avstängning göras utan återbetalning.

Då du tagit fram hinder ansvarar du alltid för att de ställs tillbaka i ordning efter ditt pass. En gång i veckan kommer bana att byggas.

Din häst skall självklart vara fullt frisk och inte visa några tecken på sjukdom. Om ni är tveksam p.g.a. av snuva eller hosta skall hästen inte besöka ridhuset.

Städa även undan eventuellt skräp som du råkat få med dig. Detta gäller även på området utanför ridhuset. Rökning är förbjuden i ridhuset och fimpar slängs inte på marken ikring ridhuset.

Ljudanläggningen används med respekt och samråd med de övriga i ridhuset. Då lamporna nyligen släckts kan dessa ta någon minut att tändas, Då kan kristallkronan användas;)

Vi ber dig ha överseende med att ridhuset/ridbanan ibland kan vara stängd för underhåll och skötsel.

Det är bra att vara med i Ålberga Ridhusgruppen på FB. Där läggs info ut om träningar samt ev. underhåll av ridhuset ut.

Sista ekipaget släcker lyset och stänger alla dörrar!

Hjärtligt välkomna till Ålberga