Från och med 2019 säljs inga riduskort

Ekipage utifrån kan delta i träningar och då utgår en anläggningsavgift på 140:-/gång.

Vi har i regel dressyrtäning, Annette Solmell varannan tisdag och hoppträning, Johan Spetz varannan torsdag. Se Facebook – Ålbergas Ridhus för aktuella träningar etc.

Har ni frågor eller vill hyra hela ridhuset/fiberbanan eller gräsbanan kontakta Alette på 0707330260 eller alette.sederholm@gmail.com