Ridhuset med skrittmaskinen i förgrunden
Julia med Decibel